FRI AFHENTNING I AALBORG - SNART OGSÅ AARHUS

Journalblock

Journalblock

Ordinarie pris
69,00 kr
Försäljningspris
69,00 kr
Enhetspris
per 
Skatt ingår.

Journalblocket är på danska och anpassat till det danska hälso- och sjukvårdssystemet. Vi är nu klara med vår 3:e upplaga av journalblocket. De primära förändringarna från föregående block innefattar återigen mer skrivutrymme samt en ny uppdelning som bättre anpassar sig till vardagen på kliniken. Den nya framsidan är uppdelad i tre delar: "Remiss och förberedelse", "Aktuellt" och "Sammanfattning och plan", och den nya baksidan är uppdelad i två: "Riktlinjer för diktering" och "Standardfraser för grundläggande objektiv undersökning". Framsida del ett är ägnad förberedelse innan mötet med patienten. Del två innehåller underrubriker enligt den vanliga journaluppsättningen. Del tre har plats för en kort sammanfattning, slutsats och plan. Baksida del ett innehåller mallar för inläggningsjournal, rondanteckning, epikris och gemensam sjukhistorik, medan del två innehåller standardfraser som kan användas för diktering vid normala fynd och även bidra till att komma ihåg vad man ska undersöka patienten för.

Journalblocket är utvecklat med inspiration från FADL:s journalkoncept, Subjektiv och Objektivt boken, Klinikboken samt aktuella journalskabeloner från sjukhus runt om i landet. På detta sätt har vi säkerställt att innehållet är så skarpt som möjligt och samtidigt täcker alla behov.

Vårt journalblock är strukturerat efter den allmänt använda uppställningen, innehåller mallar för 50 patienter och passar perfekt i rockfickan. Baksidan är av papper så blocket är lätt att hålla och skriva på.

Längd: 20,5 centimeter Bredd: 12,5 centimeter Ark: 50

Förkortningar i journalblocket:

disp. (dispositioner)

eksp. (ekspositioner)

KRAM (kost, rökning, alkohol, motion)

VKO (vaken, klar och orienterad i tid, plats och egna data)

ET (ernäringstillstånd)

Värden: RF (andningsfrekvens), SAT (syremättnad), BT (blodtryck), GCS (Glasgow Coma Scale)

ADP (a. dorsalis pedis)

ATP (a. tibialis posterior)