FRI AFHENTNING I AALBORG - SNART OGSÅ AARHUS

Sekretesspolicy

Cookie- och sekretesspolicy

Introduktion När du besöker vår webbplats samlas information om dig in för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du ta bort dina cookies (se instruktioner) och undvika att använda webbplatsen ytterligare. Nedan har vi specificerat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredjeparter som har tillgång till dem.

Cookies Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande för att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies. Se anvisningar: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Dessutom kan webbplatsen fungera suboptimalt och viss information kan vara otillgänglig.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, vilket kan inkludera: Vanliga tredjeparter inom digital annonsering

Personuppgifter Generellt Personuppgifter är alla typer av information som på något sätt kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlar och behandlar vi olika typer av sådan information. Det sker exempelvis vid normal åtkomst av innehåll, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder våra tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du ger ditt uttryckliga samtycke och själv anger information behandlas även: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar ett konto eller vid köp.

Säkerhet Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller kommer till obehörig kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte Informationen används för att identifiera dig som användare och visa de annonser som är mest sannolikt relevanta för dig, registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du begärt, som att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom används informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod Informationen lagras under den tid som är tillåten enligt lagstiftningen, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på typen av information och syftet med lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av information Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment med mera delas med tredje parter i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredjeparter det rör sig om i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för riktad annonsering.

Vi använder också ett antal tredjeparter för lagring och bearbetning av data. Dessa behandlar endast information på våra vägnar och får inte använda dem för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post med mera kommer endast att ske om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot att information används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att information om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Kontakta oss gärna på: kontakt@medicinershoppen.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att