FRI AFHENTNING I AALBORG - SNART OGSÅ AARHUS

KBU læge - Værd at vide

Klinisk basisuddannelse (KBU) for læger

Når du langt om længe har færdiggjort din kandidat i medicin venter KBU'en lige om hjørnet. Det er her man som nyuddannet læge skal gøre brug af alt den viden man har tillært sig under uddannelsen. Det er derfor noget mange medicinstuderende ser frem til, men også noget der kan være svært at finde viden omkring. Derfor har vi gjort arbejdet for dig og samlet alt den viden vi finder relevant. Forhåbentlig kan du finde svar på dine spørgsmål eller blot blive klogere på hvad du har i vente eller måske allerede står i. 

Hvad er en KBU læge?

KBU er første step efter kandidaten og et led i uddannelsen til at blive autoriseret læge med ret til selvstændigt virke. Det tilstræbes at den påbegyndes snarest muligt og senest 3 måneder efter sin kandidatgrad (regnet fra 1. august og 1. februar).
Uddannelsen tager 1 år og består oftest af et halvt år på en hospitalsafdeling og et halvt i en almen praksis i samme område. Når man har overstået og fået godkendt sin KBU har man mulighed for at søge om tilladelse til selvstændigt virke. Retten til selvstændigt virke er nødvendigt for at få godkendt sin introduktionsstilling til et speciale. Dog kan man godt få godkendelsen efter man er startet i sin intro-stilling - dette aftales med den enkelte afdeling man er tilknyttet. 
Formålet med KBU'en er at blive bekendt med rollen som læge samt at opnå kliniske praktiske færdigheder. 

Det kan være en stor omvæltning at gå fra medicinstuderende til KBU. Vi har derfor udviklet produkter som er yderst relevante til KBU læger og som passer perfekt i kittellommen.

Hvordan tilmelder man sig KBU?

Den mest relevante information findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside, men vi har valgt kort at nævne de vigtigste pointer.

I slutningen af din kandidat vil du modtage en mail fra sundhedsstyrelsen. Mailen er en vejledning til hvordan du tilmelder dig KBU'en. Tilmeldingen finder sted 2 gange om året.

 • Ved start august-oktober skal man tilmelde sig senest medio januar samme år.
 • Ved start februar-april skal man tilmelde sig senest medio august året før.

Ansøgningsfristen fremgår klart af mailen man modtager fra sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har din mail fra din uddannelsesinstitution, så hvis du har skiftet mail er det vigtigt at informere dem om dette.
Det er muligt at udskyde KBU 2 år efter endt kandidat uden nogen begrundelse, men man er selv ansvarlig for at ansøge indenfor 2 år. 
Tilmelding til KBU sker via tilmeldingsskema på sundhedsstyrelsens hjemmeside, under tilmelding (se tidligere link). Tilmeldingsskemaet er tilgængeligt i en begrænset periode og åbnes først cirka 12 dage før ansøgningsfristen.

KBU forløb

Efter man har tilmeldt sig og modtaget en kvittering fra sundhedsstyrelsen vil man omkring en måned senere modtage en mail fra basislaege.dk med sit lodtrækningsnummer samt dato og klokkeslæt for hvornår man kan træffe sit valg af forløb. Personen med det laveste lodtrækningsnummer får lov til at vælge først og kan derfor vælge alle forløb på basislaege.dk.  

Alle KBU forløbene vil være synlige på basislaege.dk en lille uge før den første skal vælge forløb. Det er en god idé at orientere sig godt om de forskellige forløb op til sin tur, så man hurtigt kan træffe en beslutning når man får lov til at vælge. Man kan med fordel gemme sine foretrukne forløb som favoritter via sit login på forhånd.
På basislaege kan man se:

 • Tilgængelige forløb,
 • Placering af forløbene
 • Oplysninger om sygehusene og afdelingerne 
 • Beskrivelse af forløbene.

OBS 

 • Det er ikke muligt at bytte forløb efter man har valgt. 
 • Hvis man ikke har valgt efter de 10 minutter bliver man tildelt et tilfældigt forløb. Hvis man har valgt favoritter og disse forløb stadig er tilgængelige bliver man automatisk tildelt det forløb der er øverst på sin favoritliste efter 10 minutter - hvis man ikke aktivt har valgt et forløb inden.

Hvilke KBU forløb bliver først valgt?

Det er altid spændende at kigge på hvilke KBU forløb der bliver valgt. Vi har derfor kigget på de 3 seneste KBU forløb.

I sommer 2023 var der i alt 717 ansøgere til KBU forløb. 

I vinter 2023 var der i alt 484 ansøgere til KBU forløb.

I sommer 2022 var der i alt 654 ansøgere til KBU forløb.

Der tilbydes KBU-forløb indenfor:

Første halvår

 • Akutafdelinger
 • Medicinske afdelinger indenfor alle 9 interne medicinske specialer
 • Kirurgiske afdelinger
 • Urologiske afdelinger
 • Onkologiske afdelinger
 • Ortopædkirurgiske afdelinger
 • Neurologiske afdelinger
 • Pædiatriske afdelinger
Andet halvår
 • Almen praksis

Hvis du har valgt eller overvejer at vælge et kirurgisk speciale kan det være en god idé at øve sig lidt på forhånd.

20 først valgte forløb

Sorteret efter først valgte (1 = først valgt).

Sommer 2023 Vinter 2023 Sommer 2022
1 Kirurgi - Herlev og Gentofte Hospital  Intern medicin - Aarhus Universitetshospital Intern medicin - Aarhus Universitetshospital
2 Intern medicin - Amager og Hvidovre Hospital Intern medicin - Aarhus Universitetshospital Intern medicin - Aarhus Universitetshospital
3 Intern medicin - Aalborg Universitetshospital  Intern medicin - Aarhus Universitetshospital Intern medicin - Herlev og Gentofte Hospital
4 Intern Medicin - Aarhus Universitetshospital Intern medicin - Herlev og Gentofte Hospital Intern Medicin - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
5 Intern Medicin - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Intern medicin - Hospitalsenhed Midt Neurologi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
6 Intern Medicin - Bispebjerg og Frederiksbjerg Hospital Intern medicin - Herlev og Gentofte Hospital Intern medicin - Herlev og Gentofte Hospital
7 Intern Medicin - Aarhus Universitetshospital Intern medicin - OUH Odense Universitetshospital Intern medicin - Aarhus Universitetshospital
8 Intern medicin - Sygehus Lillebælt Vejle Intern medicin - Aarhus Universitetshospital Intern medicin - Rigshospitalet
9 Intern medicin: Kardiologi - Sygehus Lillebælt Vejle Akutmedicin - Aarhus Universitetshospital Intern medicin - Aarhus Universitetshospital
10 Akutmedicin - Hospitalsenheden Horsens Intern medicin - Herlev og Gentofte Hospital Kirurgi - OUH Odense Universitetshospital
11 Intern medicin - Aalborg Universitetshospital Intern Medicin - Aarhus Universitetshospital Intern medicin - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
12 Intern medicin - Amager og Hvidovre Hospital Intern medicin - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Intern medicin - OUH Odense Universitetshospital
13 Akutmedicin - Regionshospital Nordjylland Intern medicin - OUH Odense Universitetshospital Akutmedicin - Regionshospital Gødstrup
14 Intern medicin - Aarhus Universitetshospital Intern medicin - Aarhus Universitetshospital Intern medicin - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
15 Kirurgi - Bispebjerg og Frederiksber Hospital Intern medicin - Hospitalsenhed Midt Intern medicin - Aarhus Universitetshospital
16 Intern medicin - Herlev og Gentofte Hospital Intern medicin - Bornholms Hospital Intern medicin - Hospitalsenhed Midt
17 Intern medicin - Aalborg Universitetshospital Intern medicin - Herlev og Gentofte Hospital Intern medicin - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
18 Intern medicin - Hospitalsenhed Midt Ortopædisk kirurgi - Regionshospital Randers Intern medicin - Amager og Hvidovre Hospital
19 Akutmedicin - Aarhus Universitetshospital Kirurgi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Intern medicin - Amager og Hvidorvre Hospital
20 Intern medicin - OUH Odense Unisersitetshospital Ortopædisk kirurgi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Neurologi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 

20 sidst valgte forløb

Sorteret efter sidst valgte (1 = det sidst valgte forløb).

Sommer 2023 Vinter 2023 Sommer 2022
1 Kirurgi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Kirurgi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Akutmedicin - Nykøbing F. Sygehus
2 Ortopædisk kirurgi - Aalborg Universitetshospital (afd., Hjørring) Akutmedicin - Regionshospital Nordjylland Intern medicin -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
3 Ortopædisk kirurgi - Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kirurgi - Sygehus Sønderjylland Aabenraa Ortopædisk kirurgi -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
4 Intern Medicin - Sygehus Sønderjylland Sønderborg Akutmedicin - Regionshospital Nordjylland Ortopædisk kirurgi -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
5 Intern Medicin - Sygehus Sønderjylland Sønderborg Akutmedicin - Regionshospital Nordjylland Kirurgi -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
6 Kirurgi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Akutmedicin - Regionshospital Nordjylland Ortopædisk kirurgi - Nykøbing F. Sygehus
7 Ortopædisk kirurgi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Kirurgi - Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kirurgi -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
8 Intern medicin - Sygehus Sønderjylland Sønderborg Akutmedicin - Regionshospital Nordjylland Intern medicin -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
9 Urologi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Urologi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Ortopædisk kirurgi - Nykøbing F. Sygehus
10 Intern Medicin - Sygehus Sønderjylland Sønderborg Ortopædisk kirurgi - Nykøbing F. Sygehus Intern medicin -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
11 Kirurgi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Ortopædisk kirurgi - Aalborg Universitetshospital Intern medicin -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
12 Intern medicin - Sygehus Sønderjylland Aabenraa Intern medicin - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Kirurgi -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
13 Ortopædisk Kirurgi - Sygehus Sønderjylland Aabenraa Intern medicin - Sygehus Sønderjylland Aabenraa Akutmedicin - Nykøbing F. Sygehus
14 Akutmedicin - Regionshospital Nordjylland Kirurgi -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kirurgi -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
15 Intern medicin - Sygehus Sønderjylland Aabenraa Ortopædisk kirurgi - Nykøbing F. Sygehus Ortopædisk kirurgi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
16 Ortopædisk Kirurgi - Aalborg Universitetshospital (afd. Hjørring) Akutmedicin - Regionshospital Nordjylland Kirurgi -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa
17 Neurologi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Akutmedicin - Regionshospital Nordjylland Kirurgi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
18 Urologi - Regionshospital Gødstrup Akutmedicin - Regionshospital Nordjylland Akutmedicin - Nykøbing F. Sygehus
19 Intern medicin - Sygehus Sønderjylland Sønderborg Ortopædisk kirurgi - Sygehus Sønderjylland Aabenraa Ortopædisk kirurgi - Sygehus Sønderjylland Aabenraa
20 Intern medicin - Regionshospital Gødstrup Intern medicin -  Sygehus Sønderjylland Aabenraa Urologi - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

 

 

 KBU kompetencer

KBU'en skal hjælpe nyuddannede læger med at gå fra at være studerende til at være praktiserende læger. Det handler ikke kun om at have styr på din medicinske viden – det handler også om at blive en god kommunikator og blive professionel på alle måder.
Som læge skal man kunne tage ansvar for patienterne og træffe beslutninger, selv når man ikke har alle svarene. Man skal hele tiden lære og udvikle sig, og samtidig behandle patienter. Det er en balancegang mellem at bevare de gode vaner fra universitetstiden og samtidig lære at træffe kloge beslutninger i det virkelige liv.
Men det stopper ikke der. Det er også vigtig at udvikle en form for "læge-robusthed". Det betyder, at man skal være i stand til at tackle uventede og komplicerede situationer. Og have forståelse for sin rolle i sundhedssystemet og bruge ressourcerne fornuftigt til gavn for patienterne.
Feedback og vejledning er nøglen til at udvikle sig som læge. At lære af erfarne kolleger og søge råd er en vigtig del af uddannelsen.
KBU'en kan måske hjælpe dig med at finde ud af, hvad du virkelig brænder for, og hvor dine styrker og svagheder ligger. Dette er afgørende for at træffe de rigtige beslutninger om, hvilket medicinsk område der passer bedst til dig. 

Helt konkret skal man igennem KBU'en tilegne sig 16 kompetencer. Man kan finde de 16 kompetencer her, hvor det også er muligt at se kompetenceskemaerne. Desuden er de udspecificeret under målbeskrivelse for KBU. I dag registreres kompetencerne online i logbog på uddannelseslæge. De 16 kompetencer er:

 1. Modtage, vurdere og initiere behandling af den akutte patient
 2. Foretage genoplivning
 3. Gennemføre konsultation selvstændigt
 4. Følge op på plan for indlagt patient (konsultation / stuegang)
 5. Varetage udskrivning/afslutning af patientforløb
 6. Sikre sammenhæng i patientbehandling, patientforløb, overgange
 7. Udføre afdelingens / almen praksis' relevante praktiske procedurer
 8. Anvende afdelingens / almen praksis’ tekniske udstyr
 9. Forberede og varetage intrahospital transport
 10. Varetage vagtfunktion
 11. Erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer
 12. Agere relevant i henhold til gældende lovgivning og patientsikkerhed
 13. Kommunikere og samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere
 14. Undervise sundhedsprofessionelle
 15. Reflektere i og over egen og andres praksis
 16. Planlægge personlig udvikling

 

Udover den praktiske hverdag skal man også gennemgå teoretisk undervisning. Helt konkret drejer det sig om 3 kurser:

 • Akutkursus i kommunikation, behandling og transport (1. halvår). 2 dages varighed. Ligger tidligt i forløbet.
 • Læring/pædagogik (1. halvår). 2 dages kursus. Placeret i løbet af de første 6 måneder af KBU'en. 
 • Kommunikation (2. halvår).  5 dages kursus. Akut kommunikation er pllaceret i løbet af de første 2 måneder af KBU'en. Den resterende del i 2. halvår

Der er i alt 9 uddannelsesdage fordelt på de forskellige kurser.

Under sin KBU har man krav på 3 vejledermøder pr. halvår, hvilket vil sige 6 vejledermøder i alt. 

KBU læge løn 

Lønnen som KBU læge er overenskomstbestemt. Nettolønnen som KBU læge er på 34.247 kr. om måneden. Der gives 5.907,58 kr. til pension om måneden. 

Desuden gælder følgende tillæg:

  Beløb (i kroner pr. time)
Hverdage kl. 20-08 69,59
Fredage kl 20-24 69,59
Weekend og søgnhelligdage kl 08-20 69,59
Weekend og søgnhelligdage kl. 20-09 107.80
Mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08 107,80
Tillæg kort vagt yngre læger 403,63
Manglende varsel ved ekstraordinært tilkald på en fridag 2.039,15 (en gang pr vagt og ikke pr. time)
Manglende varsel ved ekstraordinært tilkald i forlængelse af planlagt tjeneste 1.079,75 (en gang pr. vagt og ikke pr. time)

 

Kan man gå på barsel under KBU?

Det er ikke noget problem at gå på barsel under sin KBU. Man skal informere sin afdeling om sin situation. Afdelingerne er vant til at KBU-læger går på barsel, så informer dem gerne i god tid. Senest 6 uger efter fødslen skal du have de endelige datoer klar for dit orlov. I KBU'en må man have 10% fravær før KBU'en skal forlænges. Hvis forlovet holder sig under de 10% er der ikke behov for at forlænge sin barsel, men hvis det løber over de 10% skal KBU'en forlænges svarende til hele fraværet. 

Du kan læse om hvordan du er stillet økonomisk under din barsel her.