FRI AFHENTNING I AALBORG - SNART OGSÅ AARHUS

De syv lægeroller

Der er mange forskellige aspekter, som udgør det at være læge og det kan være svært til fulde at forklare hvad lægerollen egentlig omfatter. Man tager som læge beslutninger, der i sidste ende kan afgøre liv og død, og man har derfor et stort ansvar for, at ens ageren og arbejde som læge altid er til fordel for modtageren af dette arbejde. I et forsøg på at beskrive en læges rolle, er denne blevet opdelt i syv, betegnet; de syv lægeroller.

De syv lægeroller 

De 7 lægeroller udgør en læges kerneopgaver, og stammer fra de oprindelige canadiske rollebetegnelser fra 2000, med en tilhørende daværende dansk oversættelse som i 2012 blev revideret med tilføjelser til de følgende 7 roller:

  • Medicinsk ekspert/lægefaglig
  • Kommunikator
  • Samarbejder
  • Leder/administrator/organisator
  • Sundhedsfremmer
  • Akademiker/forsker og underviser
  • Professionel

Nedenfor findes beskrivelser af hvad de enkelte lægeroller omfatter. 

Medicinsk ekspert/lægefaglig

At være medicinsk ekspert/lægefaglig er anset som den centrale lægerolle der gør en læge til en læge, hvor de resterende 6 roller er altafgørende for at rollen som medicinsk ekspert/lægefaglig kommer til udtryk. Den officielle definition af rollens opgaver er at ”varetage af diagnostiske/terapeutiske opgaver som omfatter styring af situationer, hvor der skal foretages lægefaglige prioriteringer og beslutninger”. Disse opgaver er ofte komplicerede og det hænder at løsninger ikke kan baseres på tilstrækkelig evidens, hvor sundhedsvidenskabelig viden, færdighed og evner af nødvendighed må udgøre denne.

Kommunikator

At være kommunikator består i evnen til at kunne indgå i dialog med patienter, pårørende og fagfæller om sundhedsfaglige problemstillinger og løsninger. Tilføjende til dette skal man kunne rumme den modtagne parts bidrag og imødekomme disse i en hensigtsmæssig manér. Man skal mestre de normale samtaler med patienter, men især også de svære samtaler, hvor dårlige og/eller uventede nyheder skal kunne overbringes på en passende måde. Det samme gælder kommunikationen med fagfæller, hvor eksempelvis gode kommunikationsevner med kollegaer om behandling af en patient kan føre til et bedre patientforløb.  

Samarbejder

At være samarbejder er udgjort af evnen til at kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om løsning af fagrelaterede opgaver. Her har man som læge også et ansvar for at sikre at alle der indgår i dette samarbejder kender formål, rollefordeling og individuelt ansvar. Ydermere skal lægen kunne håndtere forskellighed blandt samarbejdspartnere, eksempelvis i forhold til faglig viden, og behandle denne hensigtsmæssigt.

Leder/administrator/organisator

At være leder/administrator/organisator indebærer evnen til at kunne indtræde i en position af lederskab med ansvar for andre. I denne rolle skal lægen kunne bruge sin sundhedsvidenskabelige viden samt relevant erfaring til at tilrettelægge og organisere blandt andet arbejde og ressourcer. Her er det også vigtigt at mestre konflikthåndtering så eventuelle konflikter ikke spolerer kvaliteten af arbejdet, men istedet effektivt afvikles.

Sundhedsfremmer

At være sundhedsfremmer består i at rådgive, vejlede og informere det enkelte individ, men også systemet, om sundhed, sundhedsadfærd og ansvarstagen, således denne har mulighed for at blive fremmet. Ydermere skal lægen kunne identificere og forsøge at løse sundhedsrelevante problemstillinger, hvor især profylaktiske tiltag er af stor vigtighed.
Specifikt i patientforløb kan patient compliance, samt det samlede patientforløb, forbedres ved at fremme den førnævnte sundhed, sundhedsadfærd og ansvarstagen.

Akademiker/forsker og underviser

At være akademiker/forsker og underviser omhandler andet evnen til at kunne tage sundhedsfaglig forskning og teori og på en passende måde omsætte denne til evidensbaseret klinik. Man skal videre kunne undervise patienter, pårørende, personale og kollegaer i relevant sundhedsfaglig viden. Tilføjende til dette skal man kunne finde relevant evidensbaseret litteratur om medicin igennem databasesøgninger og lignende, for hele tiden at tilegne sig ny og opdateret viden. Man skal samtidigt kunne forholde sig kritisk til den litteratur både andres, men også egen, praksis er baseret på. Ydermere skal man som læge bidrage til den videre udvikling af medicinfaget eksempelvis igennem forskning der danner ny viden eller understøtter/modstrider tilgængelig viden.

Professionel

At være professionel omfatter lægens pligt til at bruge sin faglighed i korrespondance med lægeløftet, lovgivning og personlig integritet, til fordel for modtageren, eksempelvis en patient. Professionaliteten kan i praksis udfordres af etiske dilemmaer og komplicerede problemstillinger, hvor lægen må opretholde denne efter bedste evne, og om nødvendigt erkende manglende formåen og opsøge passende hjælp.

 

 

Referenceliste:

Sundhedsstyrelsen (2013). De syv lægeroller. Lokaliseret den 22. april 2020 på https://www.laeger.dk/sites/default/files/de_syv_laegeroller._sst.pdf