FRI AFHENTNING I AALBORG - SNART OGSÅ AARHUS

Huskeregler til medicinstudiet

Huskeregel til indholdet af en organbeskrivelse

Nu

Navn

Finder

Funktion

Finn

Form

Vej

Vægt

Over

Organmål

Finland

Farve

Og

Overflade

Køber

Konsistens

Lange

Lejring

Røde

Relationer

Irriterende

Indre struktur

Kællinger

Kar- og nerveforsyning

 

Huskeregel til glykolysen (hhv. stof og enzymer)

Goodnes

Glukose

Gracious

Glukose-6-fosfat

Father

Fruktose-6-fosfat

Franklin (did)

Fruktose-1,6-fosfat

Go

Glyceraldehyd-3-fosfat

By

1,3-bisfosfoglycerat

Picking

3-phosfoglycerat

Pumpkins (to)

2-phosfoglycerat

Prepare

Phosfoenolpyrucat (PEP)

Pies

Pyruvat

 

Hennings

Hexokinase/glukokinase

Far

Fosfohexoisomerase

Fik

(PFK1) Fosfofruktosekinase-1

Aldrig

Aldolase

Givet

GA3P-DH

Finn

Fosfoglyceratkinase

Finnsen

Fosfoglyceratmutase

En

Enolase

Prøvetur

Pyruvatkinase

 

 

Huskeregel til Krebs Cyklus 

Citrate

Citrat

Is

Isocitrat

Krebs

A-ketoglutarat

Starting

Succinyl-CoA

Substance

Succinat

For

Fumarat

Making

Malat

Oxaloacetat

Oxaloacetat

 

Huskeregel til Krebs Cyklus' enzymer

Cirkus

Citrat-syntase

Artisten

Aconitase

Imponerer

Isocitrat-DH

Alle

A-KG-DH

Som

Succinyl-CoA-syntetase

Ser

Succinat-DH

Forestillingen

Fumarase

Magnefique!

Malat-DH

 

Trin hvori der sker oxidering; forestil dig at der råbes: ”3, 4, 6, 8 - who do we oxidate?”  

 

Huskeregel til kranienerver

Oh

n. olfactorius

Oh

n. opticus

Oh

n. oculomotorius

To

n. trochlearis

Touch

n. trigeminus

And

n. abducens

Feel

n. facialis

Very

n. vestibulocochlearis

Good

n. glossopharyngeus

Velvet

n. vagus

Ah

n. accessorius

Heaven

n. hypoglossus

 

Huskeregel til kranienervernes type

Some

Sensorisk

Say

Sensorisk

Marry

Motorisk

Money

Motorisk

But

Begge

My

Motorisk

Brother

Begge

Says

Sensorisk

Big

Begge

Brains

Begge

Matter

Motorisk

More

Motorisk

 

Huskeregel til cerebellums dybe kerner

Don't

nucleus dentatus

Eat

nucleus emboliformis

Greasy

nucleus globosi

Foods

nucleus fastigii

 

Huskeregel til Parkinsons symptomer (It's a trap!)

T

Tremor

R

Rigiditet

A

Akinesi (hypokinesi)

P

Postural instabilitet

 

Huskeregel til håndrodsknoglerne

Skaldede

Os scaphoideum

Luna

Os lunatum

Trimmes

Os triquetrum

Os pisiforme

Halmtorvet

Os hamatum

Ca.

Os capitatum

Tretten

Os trapezoideum

Tredive

Os trapezium

 

Huskeregel til fodrodsknoglerne

Kun

Os cuneiforme mediale

Kun

Os cuneiforme intermedium

Kun

Os cuneiforme laterale

Cubaner

Os cuboideum

Kalder

Calcaneus

Talibaner

Talus

Naiv

Os naviculare

 

Huskeregel til nerverne der afgår fra plexus lumbalis 

I

n. iliohypogastricus

I

n. ilioinguinalis

Get

n. genitofemoralis

Candy

n. cutaneus femoris lateralis

On

n. obturatorius

Fridays

n. femoris

 

Huskeregel til nerverne der afgår fra plexus sacralis 

Guttermænd

n. gluteus superior

Giver

n. gluteus inferior

Kvinder

n. cutaneus femoris posterior

Pæne

n. pudendus

Invitationer

n. ischiadicus

 

Huskeregel til hoftens udadrotatorer

Pretty

M. piriformis

Girl's

M. gemellus superior

Often

M. obturatorius internus

Get

M. gemellus inferior

Offended

M. obturatorius externus

Quickly

M. quadratus femoris

 

Huskeregel til spatium lateropharyngeums inhold

Mother

a. meningea media

Makes

a. maxillaris

Eight Inch cup cakes

a. carotis externa, interna og communis.

Just in

v. jugularis interna

Case

lnn. cervicales profundi

9-12

hjernenerve 9-12

Lovely

n. laryngeus superior

Sympathetic

truncus sympathicus

Cats

ansa cervicales

Might

n. mandibularis

Come

chorda tympani

Huskeregel til symptomer og kliniske fund for akut iskæmi (de 5 P'er) 
  • pain 
  • pulselessness
  • pallor 
  • paralysis
  • paraesthesia